/Đăng kí cấp Giấy chấp nhập đăng bài

Đăng kí cấp Giấy chấp nhập đăng bài

Quý tác giả có nhu cầu cấp Giấy chấp nhận đăng bài của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ cho bản thảo của mình, xin vui lòng điền vào mẫu bên dưới: